Harmonogram projektu

2009

 • Výběr vhodných vzorků k měření uvedenými metodami a jejich postupná analýza.
 • Presentace jednotlivých metod a presentace jednotlivých prací.
 • Tvorba webového rozhraní a vytyčení cílů a harmonogramu.
 • Sestavení a zdokonalení měřicích aparatur, příprava vzorků.
 • Stáže jednotlivých studentů na ostatních fakultách za účelem seznámení s ostatními metodami.
 • Exkurze do vybraných průmyslových podniku a navázání bližších kontaktu s praxí.
 • Stáže na zahraničních fakultách.

2010

 • Stáže jednotlivých studentů na ostatních fakultách za účelem seznámení s ostatními metodami.
 • Experimentální výzkum vzorků interního výzkumu na všech pracovištích.
 • Stáže na zahraničních fakultách.
 • Experimentální studium vlastních vzorků jednotlivých doktorandů pomocí ostatních metod.
 • Semináře a přednášky s průběžnou prezentací výsledků.

2011

 • Stáže jednotlivých studentů na ostatních fakultách za účelem seznámení s ostatními metodami.
 • Experimentální výzkum vzorků interního výzkumu na všech pracovištích.
 • Experimentální studium vlastních vzorků jednotlivých doktorandů pomocí ostatních metod.
 • Stáže na zahraničních fakultách.
 • Sestavení jednotlivých matematických modelů.
 • Semináře a přednášky s průběžnou prezentací výsledků.

2012

 • Dokončení výzkumu všech materiálu.
 • Vyhodnocení jednotlivých částí výzkumu a závěrečná prezentace.
 • Prezentace výsledků na konferenci, kterou hodláme v rámci projektu pořádat.
 • Prezentace výsledků projektu na ostatních mezinárodních konferencí a v časopisech.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký