Novinky

Publikováno: 8. 9. 2012 12:52:47

Konference New Trends in Physics 2012

Ve dnech 11. - 12. října 2012 proběhne v Brně 4. mezinárodní konference New Trends in Physics 2012, kterou organizuje Ústav fyziky. Záštitu nad konferencí laskavě převzala Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc., děkanka FEKT VUT v Brně.

Více informací naleznete na http://ntf.feec.vutbr.cz.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký