Novinky

Publikováno: 15. 2. 2013 11:47:00

Vyhlášení soutěže STUDENT EEICT 2013

Děkanka FEKT VUT v Brně prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. a děkan FIT VUT v Brně Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. společně vyhlašují studentskou soutěž STUDENT EEICT 2013. Soutěž se koná pod záštitou prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, rektora VUT v Brně. Odborným garantem soutěžní konference je CzechInvest.

Cílem soutěže je podpořit technickou tvůrčí činnost studentů obou fakult. Nejlepší práce budou ohodnoceny finančními odměnami, dary sponzorů a vítězné příspěvky z jednotlivých doktorských sekcí budou publikovány v recenzovaných odborných časopisech Electroscope - www.electroscope.zcu.cz a tzbinfo - www.tzb-info.cz, které jsou vedeny v seznamu Rady pro vědu, výzkum a inovace.

S technickým projektem na libovolné téma z oblasti elektrotechniky, komunikační techniky, biomedicínského inženýrství a informačních technologií se může do soutěže přihlásit každý student FEKT nebo FIT a zájemci o studium na těchto fakultách z řad středoškoláků. Středoškoláci, kteří uspějí se svým příspěvkem v soutěži, budou přijati do řádného denního studia v jakémkoli bakalářském studijním programu bez přijímacích zkoušek.

Další informace naleznete na http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký